Játékszabályzat

Játékszabályzat és részvételi feltételek 

A Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. által a 2018.08.21.-2018.10.14. közötti időszakra meghirdetett ügyfélnyeremény-játék

Nyereményjáték szervezője:   Magyar Posta Életbiztosító Zrt. és Magyar Posta Biztosító Zrt. (továbbiakban: „Szervező”)

Nyereményjáték szlogenje: Nyerjen kedvenc desszertreceptjével wellnesshétvégét!

Nyereményjáték időszaka: 2018.08.21. – 2018.10.14.

Üzemeltető: Magyar Posta Életbiztosító Zrt. és Magyar Posta Biztosító Zrt.

Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban részt vesz minden 18. életévét betöltött személy, aki a fent megjelölt időszakban a www.receptposta.hu weboldalra édesség/desszert receptet, és az elkészített ételről fotót tölt fel.

Egy játékos maximum 3 receptet tölthet fel a nyereményjáték ideje alatt. Azok a játékosok, akik több receptet töltenek fel, többszörös (maximum háromszoros) eséllyel vesznek részt a sorsoláson.

A feltöltést követően a receptek és a fotók moderálás után, munkanapon 24 órán belül kerülnek ki a galériába.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint az Extreme Net Kft. munkatársai, valamint a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt közeli hozzátartozóik.


Receptversenyben való részvétel feltételei:

A www.receptposta.hu weboldalon receptet feltölteni regisztrációt követően lehet.

 1. A „Feltöltöm a receptem” gombra kattintva, a „Recept hozzávalók” mezőbe be kell írni az ételhez szükséges alapanyagokat és mennyiségeket.
 2. A „Receptleírás” mezőben az elkészítés folyamatát kell feltüntetni.
 3. Ezt követően fel kell tölteni az étel fotóját.
 4. A „Feltöltöm a receptem” gombra kattintásával lezárul a folyamat.
 5. Sikeres feltöltés esetén az üzemeltető email-t küld a regisztrációkor megadott email címre.

A recept és az étel fotója moderálást követően lesz látható a galériában.

Szabálytalannak minősülnek azok a fotók, amelyek:

 • témája nem egyértelműen a fenti témakörhöz kapcsolódik,
 • sértik a jó ízlést,
 • szexuális tartalmúak,
 • alkohol vagy dohányáru fogyasztását jelenítik meg,
 • politikai vagy egyéb jelképeket/jelzéseket mutatnak be,
 • idegen logót, feliratot tartalmaznak,
 • egyedi módon keretezett, Photoshop programmal vagy más képszerkesztő programmal manipuláltak,
 • fotóbérleti oldalakról letöltöttek,
 • egyéb reklám értékűek.

A fotókon szereplő tartalomért a regisztrált felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is ő viseli. Ezért a fotók feltöltésével egyidejűleg a pályázó – jelen szabályzatot elfogadja, egyben elismeri, hogy a fotó(k) szerzői és/vagy közzétételének jogával rendelkezik, továbbá a fotón szereplők engedélyének birtokában van. Mivel a Szervezőnek a nyilatkozat valóságtartalmát ellenőrizni nem áll módjában, így amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a képekkel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség teljes egészében a pályázót terheli.

A szervezőnek jogában áll a pályázat során feltöltött képek bármelyikét kiválasztani és azt ATL, és/vagy BTL felületeken megjeleníteni, melyhez a képet feltöltő a feltöltéssel egy időben hozzájárul, és a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 16 § (4) bekezdésében foglaltak szerint az elkészült mű után díjazásra nem tart igényt.

A Felhasználó a Weboldalra történő feltöltéssel engedélyezi és kifejezetten kijelenti, hogy a feltöltött tartalmakat az alább meghatározott terjedelemben kifejezetten ingyenesen, vagyoni ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a Szervező. A játékszabályzat elfogadásával és a tartalom feltöltésével a Felhasználó a nyilvánossághoz való közvetítést – jogdíjfizetés nélkül, ingyenesen – engedélyezi, nevének feltüntetését nem kéri.

A Felhasználó a Weboldalra és a kapcsolódó aloldalakra történő bármely tartalom feltöltésével – polgári és büntetőjogi felelőssége tudatában – szavatolja, hogy a Weboldalra feltöltött tartalom, amennyiben az egyben bármilyen módon szellemi alkotásnak minősül – így valamennyi általános polgári jogi, szerzői vagy szomszédos jogi oltalom alá tartozó mű vagy egyéb szellemi alkotás – az ő szellemi tulajdona illetve vagyoni felhasználási jogosultsága megilleti, legalább olyan terjedelemben, hogy ezen jogoknak a Szervező javára való ingyenes átengedésével a Szervezőjogosulttá váljon a feltöltött tartalmaknak felhasználására.

A Felhasználó a tartalmak rendelkezésre bocsátásával egyben felhasználási jogot enged a Szervezőnek, melynek keretében a Szervező jogosulttá válik a feltöltött tartalom bármilyen jellegű, térbeli és időbeli korlát nélküli felhasználására, mely felhasználás kiterjed többek között a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) 18-29. §-aiban foglalt és a feltöltött tartalom által megjelenített szellemi alkotással kapcsolatba hozható valamennyi felhasználásra, ide értve többek között, de nem kizárólagosan a többszörözés – ezen belül a mű rögzítését és számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is -, valamit a mű bármilyen formában történő kiadásának, megjelenítésének, átdolgozásának vagy nyilvánosságra hozatalának jogát is.

Felelősség-kizárás

A Szervező kizár mindennemű felelősséget a Felhasználók által a Weboldalon közzétett, illetve a Weboldalra feltöltött tartalommal összefüggésben, illetve annak felhasználásával kapcsolatosan.

Nyeremények

 • 1 db wellnesshétvége 2 fő részére 2 éjszakára a hévízi Lotus Therme Hotel & Spába
 • 1 db 50.000 Ft értékű Média Markt vásárlási utalvány
 • 1 db 25.000 Ft értékű Média Markt vásárlási utalvány

Nyeremények kisorsolása:

2018. október 18-án, 11 órakor a Szervező székházában kerül sor, a 1022 Budapest, Bég. u. 3-5. szám alatti címen.

A sorsoláskor a nyeremények számával megegyező számú tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertesek helyébe.

Nyertesek értesítése:

A Szervező a nyerteseket a sorsolástól számított 10 napon belül értesíti a nyeremény átvételének időpontjáról és pontos részleteiről a www.receptposta.hu oldalon megadott elérhetőségek valamelyikén, illetve a nyertesek nevét a sorsolást követő munkanapon nyilvánosságra hozza a www.postabiztosito.hu honlapon és a Szervező facebook oldalán, a www.facebook.com/magyarpostabiztosito oldalon.

A nyeremények átvételének feltételei:

A Szervező vállalja, hogy a nyeremények átvételére a sorsolástól számított 30 napon belül biztosít lehetőséget.

A nyereményátvétel után, a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő problémákért, esetleges kifogásokért a Szervező nem vállal felelősséget.

A nyeremény készpénzre nem váltható át.

Adóterhek: A nyeremények után esedékes adóterheket a Szervező viseli.

A Szervező jogai: amennyiben az akció során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az akciót szüneteltesse vagy törölje. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Résztvevőt, továbbá polgári kártérítési, illetve büntetőeljárást kezdeményezzen azzal a Résztvevővel szemben, aki nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni. Amennyiben az akció során bármely Résztvevővel kapcsolatban csalás lehetősége vagy ténye merül fel, Szervező fenntartja a jogot, hogy Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő kalkulációs számot, a sorsolási listákból töröljön.

A Résztvevők elfogadják, hogy az akcióban való részvétel során a jelen részvételi feltételek és játékszabályban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező az akcióban való részvétel lehetőségét a jelen részvételi feltételek és játékszabály megszegése esetén bármely Résztvevőtől megvonhatja.

Általános rendelkezések: A Résztvevők az akcióban való részvétellel együtt jelen játékszabály rendelkezéseit is elfogadják. A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.

A Résztvevők tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adataik kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. Az adatkezelés elvi és gyakorlati tudnivalóiról a Szervező weboldalán (www.postabiztosito.hu) az Adatkezelés címszó alatt olvashat.

A Szervező a játékosok által önkéntesen tudomására hozott adatokat a hatályos az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. XCII. törvény rendelkezéseinek megfelelően 2019. december 31-ig kezeli.

A Résztvevő az akció részleteivel, továbbá az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a szervezőhöz fordulhat az info@mpb.hu e-mail címen.

A recept feltöltési időszak lezárult.
Sorsolás október 18-án.

Süssük ki együtt
A biztonság mesterműveit!

Gondoskodjon szerettei, önmaga jövőjéről, és megajándékozzuk!

Életbiztosítások a postán!


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Recept adatok

A receptfeltöltés belépés után érhető el.

Nyeremények

Töltse fel kedvenc
desszertreceptjét és a desszert fotóját, hogy megnyerhesse

a 2 fős wellnesshétvégét a hévízi Lotus Therme Hotel & Spába

vagy a 2 db Media Markt utalvány
egyikét (50 000 vagy 25 000 Ft értékben).