Adatvédelem

Adatkezelési hozzájárulás sorsoláson történő részvételhez

A megfelelő tájékoztatás birtokában kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Posta Biztosító Zrt. (Cg.:01-10-044751) és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (Cg.: 01-10-044750; Székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.; továbbiakban: „Posta Biztosító”)  által a 2018.08.21. és 2018.10.14. közötti időszakra meghirdetett nyereményjátékban és a hozzá kapcsolódó sorsoláson részt vegyek. Hozzájárulásom kiterjed arra is, hogy az általam megadott adatokat az előzőekben megjelölt célból a Magyar Posta Zrt.(Cg.: 01-10-042463; Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.), mint adatfeldolgozó a Posta Biztosító, mint adatkezelő részre továbbítsa az adatkezelő pedig azokat 2019.12.31.-ig kezelje.


Tudomásom van arról, hogy jelen hozzájárulásomat az azonosító adatok feltüntetésével bármikor, ingyenesen visszavonhatom. Ha hozzájárulásomat a nyereményjáték ideje alatt visszavonom, akkor tudomásul veszem, hogy ezzel a nyereményjátékban való részvételemet is visszavonom:

·         a Magyar Posta Biztosító Zrt. esetében a biztosító székhelyére (1022 Budapest, Bég u. 3-5.) vagy levelezési címére (1535 Budapest, Pf. 952) címzett levélben vagy az info@mpb.hu e-mail címen;

·         a Magyar Posta Zrt. esetében az Ügyfélszolgálati Igazgatóság címén (3512 Miskolc) vagy az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail címen,

továbbá, a fenti elérhetőségeken az adatkezelés részleteiről is tájékoztatást kaphatok.


Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel és az adatfeldolgozással kapcsolatosan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (2016. április 27.; a továbbiakban: Adatvédelmi Rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt jogaimmal és jogorvoslati lehetőségekkel élhetek. Tájékoztatást kaptam arról, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos általános adatkezelési tájékoztató a Posta Biztosító honlapján a www.postabiztosito.hu/Adatkezeles pontban érhető el.


 


A recept feltöltési időszak lezárult.
Sorsolás október 18-án.

Süssük ki együtt
A biztonság mesterműveit!

Gondoskodjon szerettei, önmaga jövőjéről, és megajándékozzuk!

Életbiztosítások a postán!


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Recept adatok

A receptfeltöltés belépés után érhető el.

Nyeremények

Töltse fel kedvenc
desszertreceptjét és a desszert fotóját, hogy megnyerhesse

a 2 fős wellnesshétvégét a hévízi Lotus Therme Hotel & Spába

vagy a 2 db Media Markt utalvány
egyikét (50 000 vagy 25 000 Ft értékben).